Body Mass Index

in relatie tot veilig sportduiken

Jurgen Galicia - Galicia Technical Diving


Wat is Body Mass Index (BMI)?

Wat is het verband met sportduiken?

Hoe Uw BMI berekenen?


Wat is Body Mass Index (BMI) ?

De Body Mass Index is een maat om het lichaamsgewicht in relatie tot de lengte van een persoon aan te duiden.
BMI wordt uitgedrukt in kilogram per vierkante meter (kg/m).
Op die manier kunnen we overgewicht bij de bevolking opsporen.

De laatste decenia is het gemiddelde gewicht van de bevolking sterk toegenomen. Zeker 1 derde van de populatie heeft te kampen met overgewicht.
Overgewicht kan aanleiding geven tot het ontstaan van o.a. suikerziekte, hoge bloeddruk, hartlijden, verschillende soorten van tumoren (gasblaas, darmen, prostaat, ...), galstenen, tromboses, e.d.

Bij volwassenen spreken we van overgewicht vanaf een BMI gelijk of groter dan 27.8 voor mannen en 27.3 voor vrouwen.


Wat is het verband met sportduiken?

Door de grotere oplosbaarheid van stikstof (N) in vetweefsel is er bij zwaarlijvige duikers een groter risico op het ontstaan van decompressie aandoeningen.
Tevens is, in de meeste gevallen, de algemene fysieke conditie van zwaarlijvige personen beduidend slechter. Dit geeft op zijn beurt een groter risico op decompressieziekte.

Overgewicht dient geen tegenindicatie te vormen om met sportduiken te starten. Een juiste opvolging van het probleem dient wel te gebeuren.
Aangeraden wordt om met een juist dieet en sportoefeningen te starten om alzo de fysieke conditie te verbeteren en een afname van de hoeveelheid vetweefsel te bekomen.

Bedenkt dat wanneer Uw BMI gelijk aan of groter is dan 30, het risico op decompressie aandoeningen sterk toegenomen is en dat overgewicht op langere termijn de gezondheid ernstige schade kan toebrengen (hart- en vaatziekten, suikerziekte, ...).


Hoe Uw BMI berekenen?

Vul de ontbrekende gegevens in en druk op de toets. Uw BMI wordt automatisch weergegeven.

 

Gewicht in kilogram  

Lengte in meter    

Body Mass Index =

 

Met dank aan Paul Meuris voor het maken van de javascript formule.


Literatuurlijst:

Guide to Clinical Preventive Services, Second Edition: Screening Metabolic, Nutritional and Environmental Disorders.
Screening for Obesity
Virtual Naval Hospital
U.S. Preventive Services Task Forces

Body Mass Index
http://www.ukdiving.co.uk

Medische Inzichten in het Diepzeeduiken
NELOS editie 2000

J.Geurts en R.A. Van Hulst
Keuringsrichtlijnen sportduiken
Medische Commissie NOB


[top of page]

Copyright 1999 Jurgen Galicia - Galicia Technical Diving - Belgium